Công chứng viên có phải bắt buộc tham gia Hội công chứng viên không?

26/04/2022

Tôi đang làm hồ sơ đăng kí hành nghề công chứng trên địa bàn TPHCM. Tuy nhiên trong quá trình làm hồ sơ tôi được yêu cầu phải tham gia Hội công chứng viên trước khi tiến hành đăng ký hành nghề. Ban  biên tập cho tôi hỏi: Công chứng viên có phải bắt buộc tham gia Hội công chứng viên không? Mong ban biên tập hỗ trợ.

  • Theo Khoản 1 Điều 39 Luật công chứng 2014 quy định: Hội công chứng viên là tổ chức tự quản được thành lập ở cấp trung ương và cấp tỉnh để đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các công chứng viên; ban hành quy tắc đạo đức hành nghề công chứng; giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật về công chứng, quy tắc đạo đức hành nghề công chứng; tham gia cùng cơ quan nhà nước trong việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập sự hành nghề công chứng; tham gia ý kiến với cơ quan có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm công chứng viên, thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng, chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng và thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động công chứng theo quy định của Chính phủ.

   Theo Khoản 3 Điều 23 Nghị định 29/2015/NĐ-CP quy định:

   - Hội viên của Hội công chứng viên là các công chứng viên hành nghề trên địa bàn. Các công chứng viên phải tham gia Hội công chứng viên trước khi đăng ký hành nghề công chứng ở những nơi đã có Hội công chứng viên.

   - Quyền và nghĩa vụ của hội viên Hội công chứng viên do Điều lệ Tổ chức xã hội - nghề nghiệp toàn quốc của công chứng viên quy định.

   => Như vậy, trước khi đăng ký hành nghề công chứng thì công chứng viên phải tham gia Hội công chứng viên. Việc tham gia Hội công chứng viên nhằm giúp công chứng viên được bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

   Ban biên tập thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn