Di chúc có liên quan đến bất động sản thì công chứng tại văn phòng công chứng nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 06/05/2022

Di chúc có liên quan đến bất động sản thì công chứng tại văn phòng công chứng nào? Tôi muốn lập di chúc bằng văn bản nên muốn biết di chúc có bắt buộc phải công chứng không? Di chúc có liên quan đến bất động sản thì khi công chứng thì tới văn phòng công chứng ở nơi cư trú hay nơi có bất động sản?

  • Di chúc có liên quan đến bất động sản thì công chứng tại văn phòng công chứng nào?
   (ảnh minh họa)
  • Di chúc có liên quan đến bất động sản thì công chứng tại văn phòng công chứng nào?

   Căn cứ Điều 42 Luật Công chứng 2014 có quy định như sau:

   Công chứng viên của tổ chức hành, nghề công chứng chỉ được công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở, trừ trường hợp công chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản là bất động sản và văn bản ủy quyền liên quan đến việc thực hiện các quyền đối với bất động sản.

   Theo đó, bạn có thể công chứng di chúc có liên quan đến bất động sản tại bất cứ văn phòng công chứng nào.

   Lập di chúc có bắt buộc phải công chứng không?

   Căn cứ Điều 630 Bộ luật dân sự 2015 có quy định như sau:

   1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

   a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

   b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

   2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

   3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

   4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

   5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

   Như vậy, di chúc được lập khi bạn minh mẫn, sáng suốt không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép, nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, đạo đức xã hội, hình thức đúng thì bạn không cần công chứng di chúc.

   Trân trọng!

  - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

  - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

  - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail nhch@lawnet.vn;


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn