Điều kiện như thế nào có thể thực tập và được chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam

26/04/2022

Tôi hiện đang là sinh viên y trường đại học y Kharkov- khoa răng hàm mặt,mang quốc tich nước ngoài,sau khi tốt nghiệp tôi có nguyện vọng về nước thực tập va làm việc. Những điều kiện như thế nào tôi có thể thực tập và đc chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam?

    • Chủ chủ trương của đảng và nhà nước Việt Nam thu thu hút chất xám về quê làm việc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Theo đó, sau khi tốt nghiệp ở nước ngoài, nếu bạn về quê làm việc thì cơ quan chức năng sẵn sàng tiếp đón và trọng dụng. Do vậy, nếu bạn muốn làm việc tại đơn vị nào trong ngành y thì bạn hãy tìm hiểu chế độ đã ngộ của đơn vị đó để liên hệ trước vê thủ tục, giấy tờ và các thông tin cần thiết.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn