Đính chính biểu mẫu của thẻ giám định viên tư pháp tại Thông tư 11/2020/TT-BTP?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 19/04/2023

Cho tôi hỏi: Biểu mẫu của thẻ giám định viên tư pháp tại Thông tư 11/2020/TT-BTP được Bộ Tư pháp đính chính như thế nào? Mong được tư vấn.

  • Đính chính biểu mẫu của thẻ giám định viên tư pháp tại Thông tư 11/2020/TT-BTP?

   Mới đây, Bộ Tư pháp vừa ban hành Công văn 1423/BTP-BTTP năm 2023 về đính chính mẫu thẻ giám định viên tư pháp tại Thông tư 11/2020/TT-BTP.

   Tại Công văn 1423/BTP-BTTP năm 2023 do sơ suất kỹ thuật, Bộ Tư pháp có xin đính chính 01 sai sót tại biểu mẫu của thẻ giám định viên tư pháp ban hành kèm theo Thông tư số 11/2020/TT-BTP như sau:

   Do sơ suất kỹ thuật, xin đính chính 01 sai sót tại biểu mẫu của thẻ giám định viên tư pháp ban hành kèm theo Thông tư số 11/2020/TT-BTP ngày 31/12/2020 như sau:

   Tại biểu mẫu số 01 (phần hình minh họa) nền mặt trước của thẻ giám định viên tư pháp là hình ảnh quốc huy

   Nay xin sửa lại là "Nền mặt trước là hình ảnh trống đồng và các hoa văn, các họa tiết trang trí, màu vàng" (Theo Phụ lục kèm theo Công văn này).

   Tại Mẫu số 1 Mẫu thẻ giám định viên tư pháp ban hành kèm theo Thông tư số 11/2020/TT-BTP quy định mẫu thẻ nền mặt trước của thẻ giám định viên tư pháp là hình ảnh quốc huy như sau:

   Tại Phụ lục kèm Công văn 1423/BTP-BTTP năm 2023 có xin đính chính lại mẫu thẻ giám định viên tư pháp có "Nền mặt trước là hình ảnh trống đồng và các hoa văn, các họa tiết trang trí, màu vàng" như sau:

   Mặt trước của thẻ giám định viên tư pháp có nội dung gì?

   Tại khoản 2, khoản 3 Điều 4 Thông tư 11/2020/TT-BTP có quy định mặt trước của cấp lại thẻ giám định viên tư pháp như sau:

   (1) Nội dung mặt trước, tiếp giáp với lề trái, từ trên xuống gồm các thông tin:

   - Góc trên cùng là tên cơ quan cấp thẻ giám định viên tư pháp, được trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ 6, kiểu chữ đứng, đậm. Dưới tên cơ quan cấp thẻ giám định viên tư pháp có đường kẻ liền có độ dài bằng từ 1/3 đến 1/2 độ dài dòng chữ và được canh giữa;

   - Ảnh của người được cấp thẻ giám định viên tư pháp (2cm x 3cm), được canh giữa dưới tên cơ quan cấp thẻ giám định viên tư pháp.

   (2) Nội dung mặt trước, tiếp giáp với lề phải, từ trên xuống gồm các thông tin:

   - Quốc hiệu: “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”: Được trình bày bằng chữ in hoa, màu đen, cỡ chữ 6, kiểu chữ đứng, đậm và ở phía trên cùng;

   - Tiêu ngữ: “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”: Được trình bày bằng chữ in thường, màu đen, cỡ chữ 6, kiểu chữ đứng, đậm và được canh giữa dưới Quốc hiệu; chữ cái đầu của các cụm từ được viết hoa, giữa các cụm từ có gạch nối (-), có cách chữ. Dưới Tiêu ngữ có đường kẻ liền có độ dài bằng độ dài dòng chữ và được canh giữa Tiêu ngữ;

   - Dòng chữ “THẺ GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP”: Được trình bày bằng chữ in hoa, màu đỏ, cỡ chữ 8, kiểu chữ đứng, đậm; được canh giữa dưới Tiêu ngữ;

   - Số thẻ: Gồm mã bộ, cơ quan ngang bộ, mã tỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư này và 04 chữ số tiếp theo là số thứ tự của thẻ, được đánh liên tiếp từ số 0001 ghi bằng chữ số Ả Rập;

   - Ký hiệu thẻ bao gồm: Chữ viết tắt tên thẻ (GĐVTP) và chữ viết tắt tên cơ quan cấp thẻ, được trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ 8, kiểu chữ đứng.

   Số thẻ và ký hiệu thẻ được canh giữa dòng chữ “THẺ GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP”;

   - Họ và tên của người được cấp thẻ: Được trình bày bằng chữ in thường, màu đen, cỡ chữ 8, kiểu chữ đứng, đậm;

   - Ngày, tháng, năm sinh của người được cấp thẻ: Ghi bằng chữ số Ả Rập;

   - Lĩnh vực giám định: Được trình bày bằng chữ in thường, màu đen, cỡ chữ 8, kiểu chữ đứng;

   - Nơi công tác: Được trình bày bằng chữ in thường, màu đen, cỡ chữ 8, kiểu chữ đứng (ghi rõ đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ hoặc đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh);

   - Nơi cấp, ngày, tháng, năm cấp: Được trình bày bằng chữ in thường, cỡ chữ 8, kiểu chữ nghiêng, số, ngày, tháng, năm ghi bằng chữ số Ả Rập;

   - Chức vụ người có thẩm quyền cấp thẻ (Bộ trưởng/Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh): Được trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ 6, kiểu chữ đứng, đậm;

   - Họ tên người ký: Được trình bày bằng chữ in thường, màu đen, cỡ chữ 6, kiểu chữ đứng, đậm.

   Đính chính biểu mẫu của thẻ giám định viên tư pháp tại Thông tư 11/2020/TT-BTP? (Hình từ Internet)

   Thẻ giám định viên tư pháp được cấp lại trong trường hợp nào?

   Tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 11/2020/TT-BTP có quy định về cấp lại thẻ giám định viên tư pháp như sau:

   Cấp lại thẻ giám định viên tư pháp

   1. Thẻ giám định viên tư pháp được cấp lại trong trường hợp thẻ đã được cấp bị mất, bị hỏng (rách, bẩn, mờ) không thể sử dụng được hoặc có sự thay đổi thông tin đã được ghi trên thẻ.

   2. Hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ giám định viên tư pháp gồm:

   a) Đơn đề nghị cấp lại thẻ giám định viên tư pháp.

   Trường hợp thẻ bị mất hoặc có thay đổi nội dung ghi trên thẻ thì đơn đề nghị cấp lại thẻ giám định viên tư pháp phải có xác nhận của cơ quan, đơn vị chủ quản.

   b) Thẻ giám định viên tư pháp đang sử dụng trong trường hợp có sự thay đổi thông tin đã được ghi trên thẻ; thẻ giám định viên tư pháp trong trường hợp thẻ cũ bị hỏng;

   c) 02 ảnh màu chân dung cỡ 2cm x 3cm (chụp trong thời gian 06 tháng gần nhất) của người đề nghị cấp lại thẻ giám định viên tư pháp.

   ...

   Như vậy, thẻ giám định viên tư pháp được cấp lại trong trường hợp:

   - Thẻ đã được cấp bị mất, bị hỏng (rách, bẩn, mờ) không thể sử dụng được;

   - Có sự thay đổi thông tin đã được ghi trên thẻ.

   Trân trọng

  - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

  - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

  - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail nhch@lawnet.vn;


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn