Khi công chứng thì điểm chỉ bằng ngón tay nào?

26/04/2022

Không biết quy định pháp luật về công chứng quy định điểm chỉ phải sử dụng ngón tay nào? Có quy định cụ thể không hay ngón nào cũng được. Nhờ tư vấn.

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 48 Luật Công chứng 2014 có quy định:

   Việc điểm chỉ được thay thế việc ký trong trường hợp người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch không ký được do khuyết tật hoặc không biết ký. Khi điểm chỉ, người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch sử dụng ngón trỏ phải; nếu không điểm chỉ được bằng ngón trỏ phải thì điểm chỉ bằng ngón trỏ trái; trường hợp không thể điểm chỉ bằng hai ngón trỏ đó thì điểm chỉ bằng ngón khác và phải ghi rõ việc điểm chỉ đó bằng ngón nào, của bàn tay nào.

   Theo quy định này thì trường hợp được điểm chỉ thay thế cho việc ký thì người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch sử dụng ngón trỏ phải. Nếu không điểm chỉ được bằng ngón trỏ phải thì điểm chỉ bằng ngón trỏ trái; trường hợp không thể điểm chỉ bằng hai ngón trỏ đó thì điểm chỉ bằng ngón khác và phải ghi rõ việc điểm chỉ đó bằng ngón nào, của bàn tay nào.

   Như vậy ngón trỏ phải là ngón bắt buộc khi điểm chỉ công chứng. Nếu không thể sử dụng ngón trỏ phải thì thứ tự ưu tiên là ngón trỏ trái. Trường hợp cả hai ngón này đều không thể dùng để điểm chỉ thì các ngón còn lại mới được sử dụng (phải ghi rõ việc điểm chỉ đó bằng ngón nào, của bàn tay nào).

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn