Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân phải tự mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đúng không?

26/04/2022

Em đang học lớp đào tạo nghề luật sư để làm luật sư, dự tính em sẽ hành nghề với tư cách cá nhân, làm theo hợp đồng lao động cho các doanh nghiệp. Được biết Luật sư hành nghề thì phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. Vậy cho hỏi, tôi làm theo hợp đồng lao động cho doanh nghiệp thì tôi phải có trách nhiệm mua bảo hiểm hay doanh nghiệp có trách nhiệm mua? Xin cảm ơn!

  • Căn cứ Khoản 19 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012 quy định:

   - Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân là luật sư làm việc theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức không phải là tổ chức hành nghề luật sư.

   - Trường hợp hợp đồng lao động có thỏa thuận thì luật sư hành nghề với tư cách cá nhân phải mua bảo hiểm trách nhiệm cho hoạt động hành nghề của mình theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

   - ...

   Mặt khác, tại Điều 8 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 thì bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật là một loại bảo hiểm bắt buộc.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì luật sư hành nghề với tư cách cá nhân bắt buộc phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. Để xác định bạn hay doanh nghiệp có trách nhiệm mua bảo hiểm thì phải xem thỏa thuận của bạn với doanh nghiệp trong hợp đồng lao động.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ!

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn