Luật sư không hành nghề bao lâu sẽ bị thu hồi chứng chỉ?

Ngày hỏi:14/02/2020

Tôi có một vấn đề cần được giải đáp như sau: Một người được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư nhưng không đăng ký hành nghề, cũng không làm việc cho một tổ chức hành nghề luật sư nào thì sau bao lâu sẽ bị thu hồi chứng chỉ? Cơ quan nào có thểm quyền thu hồi? Nhờ phản hồi sớm. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • - Theo Khoản 9 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012 quy định người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư mà thuộc một trong những trường hợp sau đây thì bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư:

   + Không thành lập, tham gia thành lập hoặc làm việc theo hợp đồng lao động cho một tổ chức hành nghề luật sư hoặc đăng ký hành nghề với tư cách cá nhân trong thời hạn ba năm, kể từ ngày gia nhập Đoàn luật sư;

   + ...

   - Tại Điều 3 Thông tư 17/2011/TT-BTP quy định:

   + Khi phát hiện luật sư thuộc một trong những trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 18 của Luật Luật sư thì Đoàn luật sư nơi luật sư đó là thành viên hoặc các cơ quan, tổ chức khác có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư của luật sư đó.

   + Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư.

   => Như vậy, nếu một luật sư không thành lập, không đăng ký hành nghề, cũng không làm việc cho một tổ chức hành nghề luật sư nào thì sẽ bị thu hồi chứng chỉ sau 3 năm. Cơ quan có thẩm quyền thu hồi là Bộ Tư pháp.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn