Mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy chứng sinh

Ngày hỏi:10/10/2019

Ban biên tập cho tôi xin mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy chứng sinh theo quy định mới với ạ? Mong nhận được giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Phục lục 2 Ban hành kèm theo Thông tư 27/2019/TT-BYT (Có hiệu lực ngyaf 01/12/2019) quy định mẫu mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy chứng sinh, như sau:

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   TỜ KHAI

   Đề nghị cấp Giấy chứng sinh

   (Đối với trường hợp trẻ sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ)

   Kính gửi: Trạm Y tế xã/phường/thị trấn(1)………………………..

   Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………………

   Số CMT/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/Mã số ĐDCD: ……………………………………………………

   Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………….

   Xin đề nghị được cấp Giấy chứng sinh theo thông tin như sau:

   Họ tên mẹ/Người nuôi dưỡng: ……………………………………………………………………..

   Năm sinh: ……………………………………………………………………………………………..

   Số CMT/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/Mã số ĐDCD: ……………………………………………………..

   Ngày cấp:……/…./……. Nơi cấp: ………………………………………………………………….

   Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú/tạm trú: ………………………………………………………….

   ………………………………………………………………………………………………………….

   Dân tộc: ………………………………………………………………………………………………..

   Đã sinh con vào lúc:…….giờ…..phút, ngày…..tháng…..năm: …………………………………..

   Tại:………………………………………………………………………………………………………

   Số con trong lần sinh này: ……………………………………………………………………………

   Giới tính khi sinh của con:……………………………….Cân nặng:……………………………….

   Dự định đặt tên con: ………………………………………………………………………………….

   Người đỡ đẻ: ………………………………………………………………………………………….

   ……….(2), ngày…..tháng……năm 20……
   Người đề nghị
   (Ký tên, ghi rõ họ tên và quan hệ với trẻ)

   (1): Ghi tên xã/phường/thị trấn nơi trẻ sinh ra

   (2): Ghi địa danh xã/phường/thị trấn nơi người đề nghị cấp giấy chứng sinh cư trú

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn