Người được trợ giúp pháp lý có cần trả chi phí?

26/04/2022

Luật sư cho biết: Người được trợ giúp pháp lý có cần trả chi phí không? Cảm ơn.

  • Về mặt thuật ngữ, trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật này, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.

   Theo Điều 3 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 thì nguyên tắc hoạt động trợ giúp pháp lý như sau:

   1. Tuân thủ pháp luật và quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý.

   2. Kịp thời, độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan.

   3. Bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý.

   4. Không thu tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác từ người được trợ giúp pháp lý.

   Như vậy, bản chất của việc trợ giúp pháp lý là cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý và do đó hoạt động trợ giúp pháp lý không được thu tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác từ người được trợ giúp pháp lý.

   Đây cũng là một trong những hành vi bị cấm theo Điều 6 Luật Trợ giúp pháp lý 2017.

   Nghiêm cấm tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý có hành vi sau đây:

   ..Nhận, đòi hỏi bất kỳ một khoản tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác từ người được trợ giúp pháp lý; sách nhiễu người được trợ giúp pháp lý;...

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn