Người được trợ giúp pháp lý có phải trả tiền cho tổ chức trợ giúp không?

Ngày hỏi:13/06/2022

Người được trợ giúp pháp lý có phải trả tiền cho tổ chức trợ giúp không? Nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý như thế nào? Chào luật sư, tôi là người thuộc hộ nghèo đang có xảy ra tranh chấp trong một vụ việc, có người giới thiệu cho tôi tới Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước để được trợ giúp pháp lý, vậy khi vô đó nhận trợ giúp từ luật sư thì có phải trả tiền cho người ta hay không? Xin được giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Người được trợ giúp pháp lý có phải trả tiền cho tổ chức trợ giúp không?

   Căn cứ Điều 8 uyền của người được trợ giúp pháp lý như sau:

   1. Được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác.

   2. Tự mình hoặc thông qua người thân thích, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác yêu cầu trợ giúp pháp lý.

   3. Được thông tin về quyền được trợ giúp pháp lý, trình tự, thủ tục trợ giúp pháp lý khi đến tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và các cơ quan nhà nước có liên quan.

   4. Yêu cầu giữ bí mật về nội dung vụ việc trợ giúp pháp lý.

   5. Lựa chọn một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương trong danh sách được công bố; yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý khi người đó thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 25 của Luật này.

   6. Thay đổi, rút yêu cầu trợ giúp pháp lý.

   7. Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

   8. Khiếu nại, tố cáo về trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

   Ngoài ra tại Điều 7 Luật trên quy định về người được nhận trợ giúp pháp lý như sau:

   1. Người có công với cách mạng.

   2. Người thuộc hộ nghèo.

   3. Trẻ em.

   4. Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

   5. Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

   6. Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo.

   7. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây có khó khăn về tài chính:

   a) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ;

   b) Người nhiễm chất độc da cam;

   c) Người cao tuổi;

   d) Người khuyết tật;

   đ) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự;

   e) Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình;

   g) Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người;

   h) Người nhiễm HIV.

   Chính phủ quy định chi tiết điều kiện khó khăn về tài chính của người được trợ giúp pháp lý quy định tại khoản này phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội.

   Như vậy, khi anh/chị thuộc hộ nghèo vào Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước sẽ không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác khi nhận trợ giúp pháp lý.

   Nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý như thế nào?

   Theo Điều 9 ghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý như sau:

   1. Cung cấp giấy tờ chứng minh là người được trợ giúp pháp lý.

   2. Hợp tác, cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, tài liệu, chứng cứ đó.

   3. Tôn trọng tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý.

   4. Không yêu cầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý khác trợ giúp pháp lý cho mình về cùng một vụ việc đang được một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý thụ lý, giải quyết.

   5. Chấp hành pháp luật về trợ giúp pháp lý và nội quy nơi thực hiện trợ giúp pháp lý.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn