Người dưới 16 tuổi có được trợ giúp pháp lý miễn phí hay không?

Ngày hỏi:13/03/2019

Tôi đang có thắc mắc về một số vấn đề và muốn nhờ Ban biên tập giải đáp như sau: Người dưới 16 tuổi có được trợ giúp pháp lý miễn phí hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  • Pháp luật nước ta có quy định: Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.

   Tại Khoản 3 Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 có quy định trẻ em là người được trợ giúp pháp lý mà theo quy định của pháp luật thì trẻ em là người dưới 16 tuổi.

   Ngoài ra, tại Khoản 1 Điều 27 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 có quy định về lĩnh vực trợ giúp pháp lý như sau:

   Trợ giúp pháp lý được thực hiện trong các lĩnh vực pháp luật, trừ lĩnh vực kinh doanh, thương mại.

   => Như vậy, từ các quy định nêu trên thì có thể thấy người dưới 16 tuổi sẽ được trợ giúp pháp lý trong mọi lĩnh vực của pháp luật trừ lĩnh vực kinh doanh, thương mại bạn nhé.

   Trên đây là nội dung giải đáp về việc trợ giúp pháp lý với người dưới 16 tuổi.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn