Người thuộc hộ nghèo ở TP.HCM tới đâu để được trợ giúp pháp lý miễn phí?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 12/08/2022

Người thuộc hộ nghèo ở TP.HCM tới đâu để được trợ giúp pháp lý miễn phí? Người thuộc hộ nghèo có những quyền gì khi được trợ giúp pháp lý? Người thuộc hộ nghèo khi đến trung tâm trợ giúp pháp lý chỉ cần mang theo CMND/CCCD có được không?

Dạ, gia đình tôi thuộc hộ nghèo, tôi có tìm đến VPLS tại HCM nhưng được hướng dẫn đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhưng tôi quên mất địa chỉ, nay tôi xin được hỏi các thông tin trên. Xin cảm ơn!

  • 1. Người thuộc hộ nghèo ở TP.HCM tới đâu để được trợ giúp pháp lý miễn phí?

   Tại Khoản 2 Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 quy định người được trợ giúp pháp lý như sau:

   1. Người có công với cách mạng.

   2. Người thuộc hộ nghèo.

   3. Trẻ em.

   4. Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

   5. Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

   6. Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo.

   Do đó bạn thuộc hộ nghèo và nguyên tắc trong việc trợ giúp pháp lý là bạn được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí, hiện tại bạn có thể tới địa chỉ: 470 Nguyễn Tri Phương, Phường 8, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh là Tên đơn vị: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Hồ Chí Minh để được thực hiện quyền lợi này.

   2. Người thuộc hộ nghèo có những quyền gì khi được trợ giúp pháp lý?

   Căn cứ Điều 8 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 quy định Quyền của người được trợ giúp pháp lý như sau:

   Điều 8. Quyền của người được trợ giúp pháp lý

   1. Được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác.

   2. Tự mình hoặc thông qua người thân thích, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác yêu cầu trợ giúp pháp lý.

   3. Được thông tin về quyền được trợ giúp pháp lý, trình tự, thủ tục trợ giúp pháp lý khi đến tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và các cơ quan nhà nước có liên quan.

   4. Yêu cầu giữ bí mật về nội dung vụ việc trợ giúp pháp lý.

   5. Lựa chọn một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương trong danh sách được công bố; yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý khi người đó thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 25 của Luật này.

   6. Thay đổi, rút yêu cầu trợ giúp pháp lý.

   7. Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

   8. Khiếu nại, tố cáo về trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

   Trên đây là những quyền lợi của bạn với đối tượng là người được trợ giúp pháp lý miễn phí.

   3. Người thuộc hộ nghèo khi đến trung tâm trợ giúp pháp lý chỉ cần mang theo CMND/CCCD có được không?

   Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 quy định về nghĩa vụ như sau:

   Nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý

   1. Cung cấp giấy tờ chứng minh là người được trợ giúp pháp lý.

   2. Hợp tác, cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, tài liệu, chứng cứ đó.

   3. Tôn trọng tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý.

   4. Không yêu cầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý khác trợ giúp pháp lý cho mình về cùng một vụ việc đang được một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý thụ lý, giải quyết.

   5. Chấp hành pháp luật về trợ giúp pháp lý và nội quy nơi thực hiện trợ giúp pháp lý.

   Do đó, đối với trường hợp người được trợ giúp pháp lý khi tới trung tâm thì phải cung cấp giấy tờ chứng minh là người được trợ giúp pháp lý. Ở đây, bạn xuất trình CCCD/CMND, giấy chứng nhận là hộ nghèo để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí từ đơn vị.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn