Người yêu cầu công chứng toàn bộ nội dung trong hợp đồng có phải ký vào từng trang trong hợp đồng không?

Ngày hỏi:11/06/2022

Người yêu cầu công chứng toàn bộ nội dung trong hợp đồng có phải ký vào từng trang trong hợp đồng không? Công chứng viên có thể công chứng hợp đồng mua bán nhà ở nơi khác không? Chào ban biên tập, tôi hiện tại đang ở Thành phố Hồ Chí Minh, tôi có lập hợp đồng mua bán nhà ở mà nhà ở tỉnh Bình Phước, vì hợp đồng rất dài mà bây giờ tôi muốn công chứng hợp đồng trên thì có bắt buộc phải ký vào từng trang trong hợp đồng không? Có được công chứng hợp đồng ở Thành phố Hồ Chí Minh không? Xin được giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Người yêu cầu công chứng toàn bộ nội dung trong hợp đồng có phải ký vào từng trang trong hợp đồng không?

   Căn cứ Điều 41 ông chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng như sau:

   1. Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ theo quy định tại các điểm a, c, d và đ khoản 1 và khoản 2 Điều 40 của Luật này và nêu nội dung, ý định giao kết hợp đồng, giao dịch.

   2. Công chứng viên thực hiện các việc quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 40 của Luật này.

   Trường hợp nội dung, ý định giao kết hợp đồng, giao dịch là xác thực, không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội thì công chứng viên soạn thảo hợp đồng, giao dịch.

   3. Người yêu cầu công chứng tự đọc dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc công chứng viên đọc cho người yêu cầu công chứng nghe. Trường hợp người yêu cầu công chứng đồng ý toàn bộ nội dung trong dự thảo hợp đồng, giao dịch thì ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch. Công chứng viên yêu cầu người yêu cầu công chứng xuất trình bản chính của các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này để đối chiếu trước khi ghi lời chứng, ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch.

   Như vậy, anh/chị yêu cầu công chứng toàn bộ nội dung trong hợp đồng mua bán nhà ở thì phải ký vào từng trang của hợp đồng theo quy định pháp luật.

   Công chứng viên có thể công chứng hợp đồng mua bán nhà ở nơi khác không?

   Theo Điều 42 Luật trên có quy định về phạm vi công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản như sau:

   Công chứng viên của tổ chức hành, nghề công chứng chỉ được công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở, trừ trường hợp công chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản là bất động sản và văn bản ủy quyền liên quan đến việc thực hiện các quyền đối với bất động sản.

   Theo đó, công chứng viên ở Thành phố Hồ Chí Minh không được công chứng hợp đồng mua bán nhà ở Bình Phước. Do đó, anh chị cần phải đến tổ chức công chứng ở tỉnh Bình Phước để công chứng hợp đồng trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn