Nguyên tắc làm việc của Vụ Pháp chế

26/04/2022

Xin chào ban biên tập, tôi đang tìm hiểu các quy định về quy chế làm việc của Vụ pháp chế. Cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì nguyên tắc làm việc của Vụ Pháp chế được quy định như thế nào?

  • Nguyên tắc làm việc của Vụ Pháp chế
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tai Điều 2 Quyết định 441/QĐ-KTNN năm 2017 thì nguyên tắc làm việc của Vụ Pháp chế như sau:

   1. Vụ Pháp chế làm việc theo chế độ Thủ trưởng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành thống nhất, thông suốt của Vụ trưởng đối với các lĩnh vực công tác của Vụ Pháp chế; mọi hoạt động của Vụ Pháp chế đều phải tuân theo quy định của pháp luật, của KTNN và của Vụ Pháp chế.

   2. Phân công, phân cấp rõ ràng, đề cao trách nhiệm và phát huy tính chủ động, sáng tạo của các Phòng, cá nhân. Trong phân công công việc, mỗi việc chỉ giao một Phòng thực hiện, trường hợp công việc liên quan đến nhiều Phòng thì giao một Phòng chủ trì và chịu trách nhiệm. Công việc được giao cho Phòng nào thì Trưởng phòng đó phải chịu trách nhiệm chính về công việc được giao.

   3. Công chức, người lao động giải quyết công việc đúng phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm được phân công; tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch công tác, Quy chế làm việc của KTNN, của Vụ Pháp chế, trừ trường hợp đột xuất hoặc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo chỉ đạo của lãnh đạo KTNN.

   4. Bảo đảm phát huy năng lực của công chức, người lao động, đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

   5. Bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động của Vụ Pháp chế và của KTNN.

   Trên đây là quy định về nguyên tắc làm việc của Vụ Pháp chế.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn