Nơi cư trú được xác định như thế nào khi đã chuyển đến sinh sống tại nơi đăng ký tạm trú?

26/04/2022

Vợ, chồng tôi có hộ khẩu thường trú tại xã Văn Minh, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, hiện chúng tôi đang làm việc tại một Ngân hàng ở Hà Nội. Để thuận tiện cho việc sinh sống và làm việc, chúng tôi đã chuyển đến thuê nhà và đăng ký tạm trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ. Vậy xin hỏi trong trường hợp này nơi cư trú của chúng tôi được xác định như thế nào?

  • Theo quy định tại Điều 12 Luật Cư trú, Điều 5 Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Cư trú thì nơi cư trú của công dân được xác định như sau:

   - Nơi cư trú của công dân là chỗ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú. Mỗi công dân chỉ được đăng ký thường trú tại một chỗ ở hợp pháp và là nơi thường xuyên sinh sống.

   Chỗ ở hợp pháp là nhà ở, phương tiện (tàu, thuyền, phương tiện khác nhằm mục đích để ở và phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân) hoặc nhà khác mà công dân sử dụng để cư trú. Chỗ ở hợp pháp có thể thuộc quyền sở hữu, sử dụng của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật. Đối với chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn hoặc ở nhờ của cá nhân, tổ chức tại thành phố trực thuộc trung ương phải bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố.

   Nơi thường trú là nơi công dân sinh sống thường xuyên, ổn định, không có thời hạn tại một chỗ ở nhất định và đã đăng ký thường trú.

   Nơi tạm trú là nơi công dân sinh sống ngoài nơi đăng ký thường trú và đã đăng ký tạm trú.

   - Trường hợp không xác định được nơi cư trú của công dân theo quy định nêu trên thì nơi cư trú của công dân là nơi người đó đang sinh sống và có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn.

   Như vậy, căn cứ vào quy định trên, nơi cư trú của anh chị được xác định là nơi anh chị tạm trú sinh sống, làm việc thường xuyên tại phường Xuân La, quận Tây Hồ.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn