Phải đạt bao nhiêu điểm trong bài kiếm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng mới đạt yêu cầu?

26/04/2022

Phải đạt bao nhiêu điểm trong bài kiếm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng mới đạt yêu cầu? Có thể phúc tra bài kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng trong thời gian bao lâu? Tôi muốn hỏi về bài thi kiếm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng phải đạt được bao nhiêu điểm mới đạt yêu cầu thông qua? Nếu không đủ điểm thì phúc tra bài thi trong thời gian bao lâu?

  • Phải đạt bao nhiêu điểm trong bài kiếm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng mới đạt yêu cầu?

   Căn cứ Điều 24 Thông tư 04/2015/TT-BTP quy định về chấm điểm kiểm tra như sau:

   1. Mỗi bài kiểm tra do hai thành viên Ban Chấm thi chấm và cho điểm độc lập. Các bài kiểm tra được chấm theo thang điểm 100.

   Điểm của mỗi bài kiểm tra là trung bình cộng điểm mà hai thành viên chấm thi đã chấm. Trong trường hợp hai thành viên chấm thi viết cho điểm chênh lệch nhau từ 20 điểm trở lên thì Trưởng Ban Chấm thi tổ chức chấm lần thứ ba vào bài kiểm tra của thí sinh; điểm chấm lần này là điểm chính thức của bài kiểm tra. Trong trường hợp hai thành viên chấm thi vấn đáp cho điểm chênh lệch nhau từ 20 điểm trở lên thì phải trao đổi trực tiếp để thống nhất về điểm dưới sự giám sát của Trưởng Ban Chấm thi; trường hợp không thống nhất được về điểm thì Trưởng Ban Chấm thi quyết định điểm thi vấn đáp chính thức.

   2. Thí sinh đạt yêu cầu kỳ kiểm tra phải có số điểm mỗi bài kiểm tra đạt từ 50 điểm trở lên.

   3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc việc chấm điểm kiểm tra, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra có trách nhiệm thông báo kết quả kiểm tra cho Sở Tư pháp và Hội công chứng viên (ở những nơi đã thành lập) của địa phương nơi có người tham dự kỳ kiểm tra, đồng thời gửi kết quả kiểm tra cho Cục Bổ trợ tư pháp để đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

   Như vậy, mỗi bài kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng phải từ 50 điểm trở lên mới đạt yêu cầu kiểm tra.

   Có thể phúc tra bài kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng trong thời gian bao lâu?

   Theo quy định tại Điều 26 Thông tư 04/2015/TT-BTP về phúc tra bài kiểm tra như sau:

   1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết quả kiểm tra được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, thí sinh không đồng ý với kết quả kiểm tra của mình có quyền làm đơn phúc tra gửi Chủ tịch Hội đồng kiểm tra.

   Không phúc tra bài kiểm tra vấn đáp.

   2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra quyết định thành lập Ban Phúc tra. Ban Phúc tra gồm Trưởng ban và ít nhất 02 (hai) thành viên. Các thành viên trong Ban Chấm thi không được là thành viên của Ban Phúc tra.

   3. Việc chấm điểm phúc tra được thực hiện theo quy định tại Điều 24 của Thông tư này. Kết quả phúc tra phải được Chủ tịch Hội đồng kiểm tra phê duyệt và là kết quả cuối cùng.

   Theo đó, thí sinh có thể phúc tra bài thi kết quả tập sự hành nghề công chứng trong thời gian 15 ngày kể từ khi kết quả thi được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn