Quản tài viên làm Thừa phát lại được không?

26/04/2022

Tôi là cử nhân luật đã được cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên, sắp tới tôi muốn chuyển sang làm Thừa phát lại được không? Các chứng chỉ tôi đã có chỉ cần tập sự là đủ điều kiện bổ nhiệm? Xin cảm ơn!

  • Căn cứ Điều 11 Nghị định 08/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 24/02/2020) quy định những trường hợp không được bổ nhiệm Thừa phát lại bao gồm:

   - Người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự.

   - Người đã được bổ nhiệm công chứng viên, được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, đấu giá, quản tài viên, được cấp thẻ thẩm định viên về giá mà chưa miễn nhiệm công chứng viên, thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư, đấu giá, quản tài viên, thẻ thẩm định viên về giá.

   - ...

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì người đã có chứng chỉ hành nghề quản tài viên mà chưa bị thu hồi chứng chỉ thì không được bổ nhiệm làm Thừa phát lại. Theo đó, bạn muốn được bổ nhiệm làm Thừa phát lại phải nộp lại chứng chỉ hành nghề quản tài viên.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn