Quy trình giám định pháp y tâm thần tại chỗ

26/04/2022

Tôi đựợc biết Bộ Y tế vừa ban hành quy đinịh về giám định pháp y tâm thần, Ban biên tập cho tôi hỏi: Quy trình giám định pháp y tâm thần tại chỗ bao gồm những bước thực hiện nào và quy định ra sao?

  • Quy trình giám định pháp y tâm thần tại chỗ
   (ảnh minh họa)
  • Quy trình giám định pháp y tâm thần tại chỗ được quy định tại Khoản III Phần B Phục lục 1 Quy trình giám định pháp y tâm thần ban hành kèm theo Thông tư 23/2019/TT-BYT (có hiệu lực từ 01/11/2019), cụ thể như sau:

   Áp dụng đối với những trường hợp đối tượng giám định đang bị giam giữ nếu đưa ra ngoài sẽ khó khăn và không an toàn trong công tác quản lý đối tượng giám định hoặc một số trường hợp đặc biệt không thể đưa đối tượng đến giám định tại Tổ chức pháp y tâm thần, gồm các bước như sau:

   1. Tiếp nhận hồ sơ trưng cầu hoặc yêu cầu giám định:

   Theo quy định tại điểm 1 khoản I phần B Quy trình này.

   2. Phân công người tham gia giám định:

   Theo quy định tại điểm 4 khoản I phần B Quy trình này.

   3. Nghiên cứu hồ sơ trưng cầu hoặc yêu cầu giám định:

   Theo quy định tại điểm 5 khoản I phần B Quy trình này.

   4. Tiếp xúc và thăm khám đối tượng giám định:

   Tiếp xúc đối tượng giám định tại nơi đối tượng đang bị giam giữ để các giám định viên thăm khám đối tượng giám định. Việc thăm khám đối tượng theo quy định tại điểm 7 khoản I phần B Quy trình này.

   5. Đưa đối tượng giám định đi thăm khám cận lâm sàng cần thiết:

   Tùy từng trường hợp cụ thể mà giám định viên tham gia giám định thống nhất chỉ định cho đối tượng giám định làm các thăm khám cận lâm sàng (xét nghiệm) cần thiết theo quy định tại điểm 8 khoản I phần B Quy trình này. Người trưng cầu hoặc người yêu cầu giám định đưa đối tượng giám định đi làm xét nghiệm.

   6. Giám định viên thư ký tổng hợp tất cả các tài liệu có liên quan đến đối tượng giám định.

   7. Họp giám định viên tham gia giám định:

   Dựa trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ trưng cầu hoặc yêu cầu giám định, kết quả thăm khám trực tiếp đối tượng giám định và các kết quả cận lâm sàng đã làm, giám định viên tham gia giám định thảo luận, lập kết luận giám định và lập biên bản giám định.

   8. Kết luận giám định:

   Theo quy định tại điểm 11 khoản I phần B Quy trình này.

   9. Lập hồ sơ giám định và lưu trữ hồ sơ giám định:

   Theo quy định tại điểm 12 khoản I phần B Quy trình này.

   10. Kết thúc giám định:

   Theo quy định tại điểm 13 khoản I phần B Quy trình này.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn