Sau khi hoàn thành tập sự hành nghề công chứng viên thì đến đâu để đăng ký kiểm tra?

26/04/2022

Sau khi hoàn thành tập sự hành nghề công chứng viên thì đến đâu để đăng ký kiểm tra? Đăng ký tại đâu?

  • Tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư 04/2015/TT-BTP về hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng do Bộ Tư pháp ban hành, có quy định:

   Người tập sự đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng tại Sở Tư pháp nơi đăng ký tập sự.

   Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

   - Giấy đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng (Mẫu TP-TSCC-02);

   - Báo cáo kết quả tập sự hành nghề công chứng.

   Như vậy, theo quy định nêu trên thì sau khi hoàn thành việc tập sự hoàn thành tập sự công chứng viên, những người đó sẽ đăng ký dự kiểm tra kết quả tập sự tại Sở Tư pháp nơi đăng ký tập sự.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn