Sửa di chúc đã công chứng ở văn phòng công chứng nào?

26/04/2022

Thời gian trước tôi ở Hà Nội và có lập 1 di chúc, được công chứng tại văn phòng công chứng ngoài Hà Nội. Giờ tôi đã về quê ở Hà Tĩnh, muốn sửa đổi 1 số nội dung của di chúc thì có phải đến văn phòng công chứng cũ ở Hà Nội không? Xin cảm ơn!

  • Khoản 3 Điều 56 Luật Công chứng 2014 có quy định như sau:

   - Di chúc đã được công chứng nhưng sau đó người lập di chúc muốn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ di chúc thì có thể yêu cầu bất kỳ công chứng viên nào công chứng việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ đó. Trường hợp di chúc trước đó đang được lưu giữ tại một tổ chức hành nghề công chứng thì người lập di chúc phải thông báo cho tổ chức hành nghề công chứng đang lưu giữ di chúc biết việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đó.

   => Theo quy định này, khi muốn sửa di chúc đã công chứng thì có thể yêu cầu bất kỳ công chứng viên nào công chứng việc sửa đổi đó. Nếu di chúc đang được lưu giữ tại một tổ chức hành nghề công chứng thì người lập di chúc phải thông báo cho tổ chức hành nghề công chứng đang lưu giữ di chúc biết việc sửa đổi di chúc.

   Như vậy, bạn không phải đến văn phòng công chứng ở Hà Nội để sửa di chúc. Bạn có thể yêu cầu bất kỳ công chứng viên nào tại các văn phòng công chứng ở Hà Tĩnh để yêu cầu công chứng việc sửa đổi di chúc.

   Trường hợp di chúc của bạn đang được lưu giữ tại một tổ chức hành nghề công chứng thì bạn phải thông báo cho tổ chức hành nghề công chứng đang lưu giữ di chúc biết việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đó.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn