Tại trụ sở tổ chức trợ giúp pháp lý có cần niêm yết lịch và nội quy hay không?

26/04/2022

Tại trụ sở tổ chức trợ giúp pháp lý thì có cần niêm yết lịch và nội quy hay không?

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 28 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 quy định về nội dung trên như sau:

   Tại trụ sở của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý phải niêm yết lịch tiếp, nội quy tiếp người được trợ giúp pháp lý.

   Như vậy, theo quy định trên việc niêm yết lịch và nội quy là bắt buộc khi thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý tại trụ sở tổ chức.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn