Thẩm định điều kiện hành nghề của luật sư nước ngoài tại Việt Nam phải nộp phí bao nhiêu?

Ngày hỏi:11/05/2022

Thẩm định điều kiện hành nghề của luật sư nước ngoài tại Việt Nam phải nộp phí bao nhiêu? Nộp phí thẩm định điều kiện hành nghề của luật sư nước ngoài tại Việt Nam ở đâu? Chào ban biên tập, tôi có một người bạn là Luật sư ở nước ngoài muốn về Việt Nam hành nghề thì khi nộp hồ sơ thẩm định hành nghề phải nộp phí bao nhiêu và nộp ở đâu? Xin giải đáp.

  • Thẩm định điều kiện hành nghề của luật sư nước ngoài tại Việt Nam phải nộp phí bao nhiêu?
   (ảnh minh họa)
  • Thẩm định điều kiện hành nghề của luật sư nước ngoài tại Việt Nam phải nộp phí bao nhiêu?

   Căn cứ Điều 4 Thông tư 220/2016/TT-BTC quy định về mức thu phí, lệ phí như sau:

   Mức phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư như sau:

   Stt

   Nội dung thu

   Mức thu

   (đồng/hồ sơ)

   1

   Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề luật sư

   100.000

   2

   Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực luật sư

   a

   Thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề luật sư

   800.000

   b

   Thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam

   20.000.000

   c

   Thẩm định điều kiện thay đổi nội dung hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam

   4.000.000

   d

   Thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề; thay đổi nội dung hành nghề của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

   3.000.000

   đ

   Thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề của luật sư nước ngoài tại Việt Nam

   5.000.000

   e

   Thẩm định điều kiện gia hạn hành nghề của luật sư nước ngoài tại Việt Nam

   3.000.000

   g

   Thẩm định điều kiện hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam

   2.000.000

   h

   Thẩm định điều kiện thay đổi nội dung hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam

   1.000.000

   i

   Thẩm định điều kiện hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

   600.000

   k

   Thẩm định điều kiện thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

   400.000

   Như vậy, mức phí thẩm định điều kiện hành nghề của Luật sư nước ngoài tại Việt Nam là 5.000.000 đồng/hồ sơ theo quy định trên.

   Nộp phí thẩm định điều kiện hành nghề của luật sư nước ngoài tại Việt Nam ở đâu?

   Theo Điều 3 Thông tư trên quy định về tổ chức thu phí, lệ phí như sau:

   1. Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) thu phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực luật sư theo quy định tại mục 1; mục 2a, 2b, 2c, 2d, 2đ và mục 2e Điều 4 của Thông tư này.

   2. Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thu phí, lệ phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực luật sư theo quy định tại mục 2g, 2h, 2i và mục 2k Điều 4 của Thông tư này.

   Theo đó, Luật sư nước ngoài phải nộp phí thẩm định điều kiện hành nghề ở Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) theo quy định trên.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 4 Thông tư 220/2016/TT-BTC Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn