Thủ tục chấm dứt (hủy bỏ) hợp đồng ủy quyền có công chứng

26/04/2022

Tôi cần sự tư vấn của luật sư:

Tôi hiện đang có một quyền sử dụng đất hiện đang thế chấp tại ngân hàng, và 1 khoảng thời gian sau đó tôi có ủy quyền toàn phần quyền sử dụng đất đó cho ông A.

Tôi muốn hủy hợp đồng ủy quyền này. Thế thủ tục như thế nào? Chân thành cảm ơn.

  • 1. Cơ sở pháp lý: Luật Công chứng 2014

   2. Điều kiện:

   – Hủy bỏ hợp đồng ủy quyền đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng ủy quyền này. (Điều 51 Luật Công chứng 2014)

   – Nếu không thỏa thuận được giữa các bên thì một trong các bên chỉ cần chứng minh được hợp đồng ủy quyền giao kết trái với quy định của pháp luật. (Điều 52 Luật Công chứng 2014)

   3. Thẩm quyền (Khoản 2 Điều 51 Luật Công chứng 2014)

   Tổ chức ngành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng hợp đồng ủy quyền đó.

   Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc hủy bỏ hợp đồng ủy quyền đã được công chứng.

   4. Thời hạn: (Khoản 2 Điều 43 Luật Công chứng 2014)

   Thời hạn công chứng không quá 02 ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch có nội dung phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc.

   5. Địa điểm: (Điều 44 Luật Công chứng 2014)

   - Việc công chứng phải được thực hiện tại trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

   - Việc công chứng có thể được thực hiện ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp người yêu cầu công chứng là người già yếu, không thể đi lại được, người đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác không thể đến trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn