Thủ tục chứng thực sơ yếu lý lịch như thế nào?

26/04/2022

Cho em hỏi: Em mới ra trường hiện tại em đang ở trong Sài Gòn nhưng quê em ở Nghệ An, sắp tới em dự định xin việc tại 1 công ty, ở đây yêu cầu sơ yếu lý lịch. Vậy em có làm sơ yếu lích lịch tại Sài Gòn hay không? Nếu được cần thủ tục gì?

  • Thủ tục chứng thực sơ yếu lý lịch như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Việt Nam sơ yếu lý lịch là 1 giấy tờ không thể thiếu khi đi xin việc, và thủ tục chứng thực sơ yếu lý được rất nhiều người quan tâm và không biết thực hiện như thế nào?

   Theo Khoản 3 Điều 2 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định: “Chứng thực chữ ký” là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định này chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản là chữ ký của người yêu cầu chứng thực.

   Như vậy, bản chất của chứng thực sơ yếu lý lịch là chứng thực chữ ký.

   Chứng thực sơ yếu lý lịch ở đâu?

   Căn cứ Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định thẩm quyền chứng thực chữ ký như sau:

   - Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Phòng Tư pháp);

   - Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã);

   - Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự và Cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi chung là Cơ quan đại diện);

   - Công chứng viên.

   Như vậy bạn có thể đến những cơ quan này để chứng thực sơ yếu lý lịch không phân biệt địa bàn. Bạn vẫn được chứng chứng sơ yêu lý lịch tại các cơ quan trên trong Sài Gòn.

   Thủ tục chứng thực sơ yếu lý lịch

   Căn cứ Điều 24 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định trình tự thủ tục chứng thực sơ yếu lý lịch như sau:

   Bước 1: Người yêu cầu chứng thực chữ ký của mình phải xuất trình các giấy tờ sau đây:

   - Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng;

   - Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký.

   Bước 2: Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ yêu cầu chứng thực, nếu thấy đủ giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều này, tại thời điểm chứng thực, người yêu cầu chứng thực minh mẫn, nhận thức và làm chủ được hành vi của mình và việc chứng thực không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 25 của Nghị định này thì yêu cầu người yêu cầu chứng thực ký trước mặt và thực hiện chứng thực như sau:

   - Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực chữ ký theo mẫu quy định;

   - Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực.

   Đối với giấy tờ, văn bản có từ (02) hai trang trở lên thì ghi lời chứng vào trang cuối, nếu giấy tờ, văn bản có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.

   Lưu ý: Đối với trường hợp chứng thực chữ ký tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thì công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra các giấy tờ, nếu nhận thấy người yêu cầu chứng thực có đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều này thì đề nghị người yêu cầu chứng thực ký vào giấy tờ cần chứng thực và chuyển cho người có thẩm quyền ký chứng thực.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn