Thủ tục công chứng di chúc

26/04/2022

Tôi và vợ thấy sức khỏe yếu dần, nên muốn lập di chúc để trách khi chúng tôi mất các con tranh chấp mất đoàn kết. Vậy cho hỏi thủ tục công chứng di chúc như thế nào?

  • *Căn cứ pháp lý:

   - Điều 43, 56 Luật công chức 2014;

   - Khoản 3 Điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC.

   *Người yêu cầu công chứng:

   Người lập di chúc phải tự mình yêu cầu công chứng di chúc, không ủy quyền cho người khác yêu cầu công chứng di chúc.

   *Hồ sơ công chứng di chúc:

   - Phiếu yêu cầu công chứng (Văn phòng công chứng có sẵn mẫu);

   - Di chúc;

   - Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân của của người cầu công chứng;

   - Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với tài sản được nêu trong di chúc (GCNQSDĐ; giấy tờ xe; ...).

   *Phương thức yêu cầu công chứng:

   => Người yêu cầu công chứng di chúc có thể đến trực tiếp tại văn phòng công chứng hoặc yêu cầu công chứng viên đến tại nơi cư trú để thực hiện công chứng di chúc.

   *Cơ quan, tổ chức công chứng di chúc: Văn phòng/phòng công chứng.

   *Thời hạn công chứng di chúc:

   Thời hạn công chứng không quá 02 ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch có nội dung phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc.

   *Phí công chứng di chúc: 50.000 đồng/trường hợp.

   Ngoài ra, phí nhận lưu giữ di chúc: 100 nghìn đồng/trường hợp; Phí cấp bản sao văn bản công chứng: 05 nghìn đồng/trang, từ trang thứ ba (3) trở lên thì mỗi trang thu 03 nghìn đồng nhưng tối đa không quá 100 nghìn đồng/bản.

   Trên đây là thủ tục công chứng di chúc.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn