Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con giữa người nước ngoài với nhau mà một bên hoặc cả hai ở Việt Nam

26/04/2022

Người nước ngoài có được nhận cha mẹ con với nhau tại Việt Nam không? Nếu có thì thủ tục thực hiện như thế nào vậy? Nhờ Luật sư hỗ trợ giúp, cảm ơn!

  • 1. Căn cứ pháp lý:

   - Luật Hộ tịch 2014;

   - Thông tư 15/2015/TT-BTP;

   - Thông tư 250/2016/TT-BTC;

   2. Điều kiện:

   - Bên nhận và bên được nhận là cha, mẹ, con đều còn sống;

   - Khi đăng ký nhận cha, mẹ, con các bên phải có mặt;

   - Việc nhận cha, mẹ, con không có tranh chấp.

   3. Hồ sơ: Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp:

   - Tờ khai theo mẫu quy định;

   - Giấy tờ, đồ vật hoặc các chứng cứ khác để chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con. Trong đó:

   Chứng cứ chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con cho cơ quan đăng ký hộ tịch gồm một trong các giấy tờ, tài liệu sau đây:

   + Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con.

   + Thư từ, phim ảnh, băng, đĩa, đồ dùng, vật dụng khác chứng minh mối quan hệ cha con, quan hệ mẹ con và văn bản cam đoan của cha, mẹ về việc trẻ em là con chung của hai người, có ít nhất hai người thân thích của cha, mẹ làm chứng.

   - Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu để chứng minh về nhân thân.

   - Văn bản thỏa thuận của cha, mẹ về việc lựa chọn quốc tịch cho con (Nếu nhận cha mẹ con kết hợp khai sinh). Trường hợp cha, mẹ chọn quốc tịch nước ngoài cho con thì văn bản thỏa thuận phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước mà cha mẹ lựa chọn quốc tịch cho con.

   4. Phương thức nộp: Nộp hồ sơ trực tiếp.

   5. Cơ quan giải quyết: Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người được nhận cha, mẹ, con.

   6. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định.

   7. Lệ phí: Do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định, tùy từng điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương.

   Trên đây là thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con giữa người nước ngoài với nhau mà một bên hoặc cả hai ở Việt Nam.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn