Trách nhiệm của sở tư pháp trong quản lý hoạt động tư vấn pháp luật.

26/04/2022

Sở tư pháp có trách nhiệm gì trong quản lý hoạt động tư vấn pháp luật? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Thiện hiện đang sống và làm việc tại Đà Nẵng. Tôi được biết ngoài trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì Sở tư pháp cũng có trách nhiệm gì quản lý hoạt động tư vấn pháp luật? Văn bản nào quy định điều này? Vậy trách nhiệm của Sở tư pháp là gì? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Xin cảm ơn.

 

  • Trách nhiệm của sở tư pháp trong quản lý hoạt động tư vấn pháp luật được quy định tại Khoản 2 Điều 25 Nghị định 77/2008/NĐ-CP về tư vấn pháp luật, theo đó:

   Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quản lý hoạt động tư vấn pháp luật, có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

   a) Cấp, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh;

   b) Cấp, thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp luật;

   c) Phối hợp với tổ chức chủ quản cùng cấp trong việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người thực hiện tư vấn pháp luật;

   d) Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về các biện pháp hỗ trợ phát triển tổ chức, hoạt động tư vấn pháp luật tại địa phương;

   đ) Thực hiện kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức, hoạt động tư vấn pháp luật theo thẩm quyền hoặc theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

   e) Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tư pháp định kỳ hàng năm về tổ chức và hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh tại địa phương hoặc theo yêu cầu trong trường hợp đột xuất.

   Ngoài ra vấn đề trên còn được hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư 01/2010/TT-BTP, Khoản 2 Điều 19 Thông tư 01/2010/TT-BTP

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về vấn đề trách nhiệm của sở tư pháp trong quản lý hoạt động tư vấn pháp luật. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên tìm hiểu thêm tại Nghị định 77/2008/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn