Trợ giúp pháp lý

Ngày hỏi:15/12/2010

Xin hỏi luật gia về tiêu chuẩn của người trợ giúp pháp lý cho người dân và khi đã được làm trợ giúp pháp lý thì pháp luật quy định nghĩa vụ, nhiệm vụ của họ như thế nào?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý thì trợ giúp viên pháp lý là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, có đủ tiêu chuẩn sau đây: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có phẩm chất đạo đức tốt; có bằng cử nhân luật; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý; có thời gian làm công tác pháp luật từ hai năm trở lên; có sức khoẻ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trợ giúp viên pháp lý là viên chức nhà nước, làm việc tại Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, được Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp thẻ Trợ giúp viên pháp lý theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp; trợ giúp viên pháp lý thực hiện trợ giúp pháp lý bằng các hình thức sau đây: Tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng với tư cách người đại diện hợp pháp của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo để thực hiện việc bào chữa; người bảo vệ quyền lợi của đương sự trong vụ án hình sự; người đại diện hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính; đại diện ngoài tố tụng cho người được trợ giúp pháp lý để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật; thực hiện các hình thức trợ giúp pháp lý khác. Luật cũng quy định nghĩa vụ của người thực hiện trợ giúp pháp lý. Thực hiện trợ giúp pháp lý, từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý trong các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 45 của Luật trợ giúp pháp lý và theo quy định của pháp luật về tố tụng; được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng trợ giúp pháp lý; tuân thủ nguyên tắc hoạt động trợ giúp pháp lý; tuân thủ nội quy nơi thực hiện trợ giúp pháp lý; kịp thời báo cáo với tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý những vấn đề phát sinh làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện trợ giúp pháp lý. Trên đây là nhưng quy định của pháp luật về những vấn đề mà ông hỏi. Ông cần nghiên cứu Luật trợ giúp pháp lý cũng như Luật Luật sư đề hiểu rõ hơn


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn