Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước có được thành lập thêm chi nhánh không?

26/04/2022

Tôi sinh sống tại huyện thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn. Gần đây tôi có một vài thắc mắc nên có đến chi nhánh Trung tâm trợ giúp pháp lý tại địa phương để yêu cầu trợ giúp. Vậy cho tôi hỏi chi nhánh này được thành lập hợp pháp không? Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước có được lập chi nhánh không? Mong ban biên tập hỗ trợ.

  • Theo Điều 11 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 quy định:

   - Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu, trụ sở và tài khoản riêng.

   - Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước có thể có Chi nhánh.

   - Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, được thành lập tại các huyện ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, giao thông không thuận tiện đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và chưa có tổ chức hành nghề luật sư hoặc tổ chức tư vấn pháp luật tham gia trợ giúp pháp lý. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Chi nhánh. Căn cứ nhu cầu và điều kiện thực tế tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.

   => Như vậy theo quy định thì Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước có thể có chi nhánh và được thành lập tại các huyện ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, giao thông không thuận tiện đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và chưa có tổ chức hành nghề luật sư hoặc tổ chức tư vấn pháp luật tham gia trợ giúp pháp lý. Vì vậy bạn có thể yên tâm đến Chi nhánh Trung tâm trợ giúp pháp lý để được hỗ trợ.

   Ban biên tập thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn