Việc sửa chữa những sai sót trong nội dung sổ hộ tịch và giấy tờ hộ tịch

26/04/2022
Việc sửa chữa những sai sót trong nội dung sổ hộ tịch và giấy tờ hộ tịch được thực hiện như thế nào?
  • Sổ hộ tịch là tài liệu gốc, vì vậy các thông tin ghi trong sổ hộ tịch phải đảm bảo tuyệt đối chính xác. Trong trường hợp nội dung của bản chính Giấy tờ hộ tịch đúng, nhưng nội dung trong sổ hộ tịch sai, thì phải sửa chữa nội dung sai sót đã trong sổ hộ tịch cho phù hợp Với bản chính giấy tờ hộ tịch.

   Đối Với những sai sót do ghi chép trong sổ hộ tịch, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch trực tiếp gạch bỏ phần sai sót, viết lại xuống dòng phía dưới, không được chữa đè lên chữ cũ, không được tẩy xóa để viết lại, cột ghi chú của sổ hộ tịch phải ghi rõ nội dung sửa; họ, tên, chữ ký của người đã sửa và ngày, tháng, năm sửa chữa. Cán bộ Tư pháp - hộ tịch đóng dấu vào phần đã sửa chữa.

   Nếu có sai sót trong các giấy tờ hộ tịch, thì hủy giấy tờ hộ tịch đã và viết lại giấy tờ hộ tịch khác.

   Nghiêm cấm việc tự ý tẩy xóa, sửa chữa, bổ sung làm sai lệch nội dung đã ghi trong sổ hộ tịch và giấy tờ hộ tịch.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn