Đơn khởi kiện vụ án của cơ quan, tổ chức trong pháp luật tố tụng dân sự

Ngày hỏi:25/08/2016

Đơn khởi kiện vụ án của cơ quan, tổ chức trong pháp luật tố tụng dân sự được quy định như thế nào? Bạn đọc Dung Hương, địa chỉ mail nguyendungh****@gmail.com hỏi: Cty tôi đang làm đơn kiện đối tác vì vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng. Cho tôi hỏi: Đơn khởi kiện vụ án của cơ quan, tổ chức trong pháp luật tố tụng dân sự được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

  • Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới đơn khởi kiện vụ án của cơ quan, tổ chức trong tố tụng dân sự được quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016).

   Theo đó, cơ quan, tổ chức khởi kiện phải làm đơn khởi kiện. Cơ quan, tổ chức là người khởi kiện thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục tên, địa chỉ của người khởi kiện phải ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức và họ, tên, chức vụ của người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó; ở phần cuối đơn, người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức phải ký tên và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó; trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp.

   (Khoản 3 Điều 189 Bộ luật tố tụng dân sự 2015)

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về đơn khởi kiện vụ án của cơ quan, tổ chức trong tố tụng dân sự được quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn