Niêm yết công khai văn bản tố tụng được thực hiện khi nào?

Ngày hỏi:30/08/2016

Niêm yết công khai văn bản tố tụng được thực hiện khi nào? Bạn đọc Hồng Lan, địa chỉ mail Lanhoa****@gmail.com hỏi: Tôi có biết quy định về thủ tục niêm yết công khai văn bản tố tụng là một trong những hình thức cấp, tống đạt văn bản tố tụng. Nhưng tôi không hiểu khi nào thì thực hiện thủ tục này? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

  • Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới thủ tục niêm yết công khai trong tố tụng dân sự được quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016).

   Theo đó, việc niêm yết công khai văn bản tố tụng được thực hiện trong trường hợp không thể cấp, tống đạt, thông báo trực tiếp văn bản tố tụng theo quy định tại Điều 177 và Điều 178 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

   Thời hạn niêm yết công khai văn bản tố tụng là 15 ngày, kể từ ngày niêm yết.

   (Điều 179 Bộ luật tố tụng dân sự 2015)

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về thủ tục niêm yết công khai trong tố tụng dân sự được quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn