Thẩm quyền của hội đồng xét xử trong tố tụng hành chính

26/04/2022

Công ty cổ phần X kiện Uỷ ban nhân dân quận Y ra Toà án nhân dân do Uỷ ban nhân dân đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai không đúng pháp luật khiến công ty bị thiệt hại hàng trăm triệu đồng mà trước đó đã bỏ vốn vào đầu tư xây dựng công trình. Hội đồng xét xử sơ thẩm của Toà án nhân dân đã ra bản án chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của công ty là tuyên hủy Quyết định của Uỷ ban nhân dân về việc xử phạt vi phạm hành chính. Riêng đối với việc yêu cầu bồi thường thiệt hại của công ty sẽ được tách ra và giải quyết bằng một vụ án dân sự khác. Xin hỏi trong trường hợp này, Hội đồng xét xử có thẩm quyền ra bản án với nội dung như vậy không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  • Theo Khoản 2 Điều 163 Luật Tố tụng hành chính 2015 thì:

   Hội đồng xét xử có quyền quyết định:

   a) Bác yêu cầu khởi kiện, nếu yêu cầu đó không có căn cứ pháp luật;

   b) Chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện, tuyên hủy một phần hoặc toàn bộ quyết định hành chính trái pháp luật và quyết định giải quyết khiếu nại có liên quan (nếu có); buộc cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật; đồng thời kiến nghị cách thức xử lý đối với quyết định hành chính trái pháp luật đã bị hủy;

   c) Chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện, tuyên bố hành vi hành chính là trái pháp luật, tuyên hủy một phần hoặc toàn bộ quyết định giải quyết khiếu nại có liên quan (nếu có); buộc cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước chấm dứt hành vi hành chính trái pháp luật;

   d) Chấp nhận yêu cầu khởi kiện, tuyên hủy quyết định kỷ luật buộc thôi việc trái pháp luật; buộc người đứng đầu cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật;

   đ) Chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện, tuyên hủy một phần hoặc toàn bộ quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh trái pháp luật; buộc cơ quan, người có thẩm quyền ra quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh giải quyết lại vụ việc theo quy định của Luật cạnh tranh;

   e) Chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện; buộc cơ quan lập danh sách cử tri sửa đổi, bổ sung danh sách cử tri theo quy định của pháp luật;

   g) Buộc cơ quan, tổ chức bồi thường thiệt hại, khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị xâm phạm do quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh trái pháp luật gây ra;

   h) Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người đứng đầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét trách nhiệm của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan nhà nước.

   Như vậy, quyết định của Hội đồng xét xử trong trường hợp này là hợp lý và đúng với thẩm quyền.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về thẩm quyền của hội đồng xét xử trong tố tụng hành chính. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Tố tụng hành chính 2015 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn