04 trường hợp không phải đóng bảo hiểm xã hội năm 2017

26/04/2022

Trong tháng 01/2017, tôi bận việc riêng nên xin phép công ty nghỉ nguyên tháng 01/2017, vậy trong tháng 01/2017 tôi có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hay không? Năm 2017, trường hợp nào người lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc? - Đây là thắc mắc của chị Lưu Thị Thu Hậu (đang ở tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh).

  • (i) Khoản 3 Điều 85 của Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định: “Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó”. Như vậy, trong tháng 01/2017 chị không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

   Cũng theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì các trường hợp sau đây người lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong năm 2017:

   (ii) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng.

   (iii) Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

   (iv) Người lao động đang làm việc theo chế độ hợp đồng thử việc.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn