Ai là người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp tư nhân theo Luật Doanh nghiệp 2020?

26/04/2022

Liên quan đến việc xác định người đại diện theo pháp luật, cho mình hỏi: Ai là người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp tư nhân theo Luật Doanh nghiệp 2020? Có thay đổi gì so với quy định hiện hành?

  • Ai là người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp tư nhân theo Luật Doanh nghiệp 2020?
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 3 Điều 190 Luật Doanh nghiệp 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2020) quy định:

   Chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật, đại diện cho doanh nghiệp tư nhân với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án, đại diện cho doanh nghiệp tư nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

   Hiện nay, Chủ doanh nghiệp tư nhân cũng là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (Khoản 4 Điều 185 Luật Doanh nghiệp 2014).

   Như vậy, so với quy định hiện hành thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân không có gì thay đổi, theo đó thì chủ doanh nghiệp tư nhân cũng là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn