Ai là người đại diện theo pháp luật trong công ty cổ phần theo Luật mới?

26/04/2022

Được biết là đã có Luật Doanh nghiệp mới, vậy theo luật này thì ai là người đại diện theo pháp luật trong công ty cổ phần? Cảm ơn.

  • Theo Khoản 2 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2020) thì:

   Trường hợp công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp Điều lệ chưa có quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp công ty có hơn một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

   Như vậy, trước hết người đại diện theo pháp luật trong công ty cổ phần sẽ căn cứ theo Điều lệ công ty.

   Trường hợp Điều lệ chưa có quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là ĐDTPL của công ty.

   Trường hợp công ty có hơn một người ĐDTPL thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là ĐDTPL của công ty.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn