Ai mới là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân?

26/04/2022

Trường hợp tôi là chủ doanh nghiệp tư nhân, tôi có thuê một khác về làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp của mình. Vậy trong trường hợp này tôi hay là người giám đốc mà tôi thuê về quản lý doanh nghiệp sẽ là người đại diện theo pháp luật đối với doanh nghiệp của tôi? Có phải là giám đốc tôi đi thuê không?

  • Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.

   Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

   Theo quy định tại Khoản 2 Điều 185 Luật Doanh nghiệp 2014 thì trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân không thể trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì có thể thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.

   Lưu ý: Trong trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp thì vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

   Tại Khoản 4 Điều 185 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

   "Điều 185. Quản lý doanh nghiệp

   ...

   4. Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì trong mọi trường hợp, chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Cho dù chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác làm Giám đốc quản lý quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

   Do đó: Đối với trường hợp bạn là chủ doanh nghiệp tư nhân và có thuê một khác về làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp của mình, thì bạn vẫn được xác định là người đại diện theo pháp luật đối với doanh nghiệp của mình.

   Bạn là nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài hoặc Tòa án trong các tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn