Ai sẽ được nhận cổ tức từ công ty?

26/04/2022

Tôi đang cố một vấn đề bất cập chưa biết giải quyết như thế nào cần được tư vấn ạ. Cụ thể là công ty tôi có tổ chức chi trả cổ tức cho cổ đông công ty. Tuy nhiên, trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức thì có cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác. Vậy tờ thời điểm trả cổ tức thì công ty phải trả cổ tức tương ứng với số cổ phần này cho ai?

  • Theo quy định pháp luật hiện hành thì công ty cổ phần tổ chức chi trả cổ tức cho cổ đông của công ty theo quyết định của công ty và được thực hiện theo quy định của pháp luật tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp 2014.

   Trong đó, tại Khoản 3 Điều 132 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định như sau:

   "Điều 132. Trả cổ tức

   ...

   5. Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức thì người chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ công ty."

   Như vậy: Căn cứ quy định trên đây thì trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức mà cổ đông chuyển nhượng của phần cho người khác thì người nhận chuyển nhượng đối với số cổ phần đó sẽ được nhận cổ tức từ công ty tại thời điểm trả cổ tức tương ứng với số cổ phần đã nhận chuyển nhượng.

   Do đó: Công ty căn cứ quy định trên để thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn