Ban quản trị hợp tác xã là gì?

Ban quản trị hợp tác xã là gì?

  • Căn cứ pháp lý: Luật hợp tác xã 2012

   Ban quản trị hợp tác xã là Cơ quan do đại hội xã viên trực tiếp bầu ra có chức năng quản lý hoặc vừa quản lý vừa điều hành hoạt động của hợp tác xã.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: mailto:nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn