Báo cáo kết quả tự kiểm tra pháp luật lao động bao lâu làm 1 lần?

26/04/2022

Cho em hỏi bên em làm phiếu tự kiểm tra pháp luật lao động rồi. Nội dung bên em đầy đủ hết theo Thông tư 17 rồi. Sếp em bảo phải làm báo cáo gửi lên trên thì bao lâu em phải báo cáo định kỳ 1 lần ạ?

  • Báo cáo kết quả tự kiểm tra pháp luật lao động bao lâu làm 1 lần?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH thì:

   Căn cứ thời gian và kế hoạch tự kiểm tra đã xác định, người sử dụng lao động thành lập đoàn tự kiểm tra, đồng thời đăng ký tài khoản trên trang thông tin điện tử để lấy phiếu tự kiểm tra làm nội dung tự kiểm tra.

   Theo thông tin bạn cung cấp, doanh nghiệp bên bạn đã thực hiện xong việc tự kiểm tra pháp luật về lao động theo quy định.

   Về thời gian thực hiện hoạt động báo cáo, căn cứ quy định tại Điều 7 Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH thì:

   - Người sử dụng lao động phối hợp với đại diện tập thể lao động tại cơ sở thực hiện báo cáo kết quả tự kiểm tra trực tuyến khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan Thanh tra nhà nước về lao động.

   - Cơ sở sử dụng lao động, bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện có trụ sở tại địa phương, đơn vị đến thi công tại địa phương phải báo cáo tự kiểm tra pháp luật lao động trực tuyến với cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp và với Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi chi nhánh văn phòng đại diện, đơn vị thi công đang hoạt động.

   Đồng thời, Khoản 1 Điều 8 Thông tư này cũng xác định:

   Khi có yêu cầu và hướng dẫn của cơ quan thanh tra nhà nước về lao động, người sử dụng lao động đăng ký tài khoản và báo cáo kết quả tự kiểm tra pháp luật lao động trực tuyến trên trang thông tin điện tử.

   Như vậy, sau khi tự kiểm tra pháp luật về lao động, doanh nghiệp bên chị không phải báo cáo theo định kỳ mà chỉ cần lập hồ sơ lưu trữ, sau đó, thực hiện việc báo cáo kết quả tự kiểm tra pháp luật lao động khi có sự yêu cầu của Thanh tra nhà nước về lao động.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn