Biên bản giao nhận tài sản góp vốn theo quy định mới

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 24/08/2020

Theo tôi được biết sắp tới Luật doanh nghiệp có hiệu lực. Vậy cho tôi hỏi Biên bản giao nhận tài sản góp vốn phải bao gồm những nội dung nào?

  • Theo Khoản 2 Điều 35 Luật doanh nghiệp 2020 (có hiệu lực 01/01/2021) quy định về Biên bản giao nhận tài sản góp vốn phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

   - Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

   - Họ, tên, địa chỉ liên lạc, số giấy tờ pháp lý của cá nhân, số giấy tờ pháp lý của tổ chức của người góp vốn;

   - Loại tài sản và số đơn vị tài sản góp vốn; tổng giá trị tài sản góp vốn và tỷ lệ của tổng giá trị tài sản đó trong vốn điều lệ của công ty;

   - Ngày giao nhận; chữ ký của người góp vốn hoặc người đại diện theo ủy quyền của người góp vốn và người đại diện theo pháp luật của công ty.

   Trên đây là nội dung về biên bản giao nhận tài sản góp vốn theo quy định mới nhất.

   Trân trọng!

  - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

  - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

  - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail nhch@lawnet.vn;


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn