Bổ sung điều lệ HTX phải có bao nhiêu đại biểu tán thành?

26/04/2022

Hợp tác xã nơi tôi đang làm việc chuẩn bị đại hội thành viên để bổ sung điều lệ. Vậy phải có bao nhiêu đại biểu tán thành mới được bổ sung điều lệ ạ?

  • Theo Khoản 1 Điều 34 Luật Hợp tác xã 2012 quy định về các nội dung sau đây được đại hội thành viên thông qua khi có ít nhất 75% tổng số đại biểu có mặt biểu quyết tán thành:

   - Sửa đổi, bổ sung điều lệ;

   - Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

   -Đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

   Như vậy, đối với bổ sung điều lệ hợp tác xã thì phải có ít nhất 75% tổng số đại biểu có mặt biểu quyết tán thành thì mới có thể bổ sung điều lệ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn