Bổ sung phương pháp trích khấu hao tscđ cho cơ quan thuế

Ngày hỏi:25/10/2013
Công ty tôi thành lập năm 2009. không biết kế toán củ đã đăng ký phương pháp trích khấu hao chưa? Nay tôi tiếp nhận, kiểm tra không thấy. Vây tôi có thể làm nộp bổ sung được không. Nếu nộp bổ sung thì có bị xữ phạp không? và tôi muốn kiểm tra ở cơ quan thuế xem đã nộp chưa thì nên liên hệ phòng nào? Tôi xin chân thành cám ơn
  • Căn cứ khoản 3, Điều 13 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chê độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định quy định:
   “Điều 13. Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định:
   .......................
   3. Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại Thông tư này và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện.”
   Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi. Công ty bạn tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao tài sản cố định và phải thông báo với cơ quan thuế trước khi bắt đầu thực hiện. Như vậy công ty bạn chỉ được trích khấu hao TSCĐ sau khi thông báo với cơ quan thuế. Công ty bạn thông báo bổ sung phương pháp trích khấu hao, không xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực thuế
   Công ty bạn liên hệ phòng Kiểm tra thuế I để xem lại.
   Chào bạn !

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: mailto:nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn