Các bên có thể thỏa thuận lựa chọn người phiên dịch trong tố tụng cạnh tranh không?

26/04/2022

Được biết là người phiên dịch là người tham gia tố tụng cạnh tranh. Vậy xin hỏi các bên có thể thỏa thuận lựa chọn người phiên dịch hay không? Nhờ tư vấn.

  • Các bên có thể thỏa thuận lựa chọn người phiên dịch trong tố tụng cạnh tranh không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 1 Điều 71 Luật Cạnh tranh 2018 có quy định như sau:

   Người phiên dịch là người có khả năng dịch từ một ngôn ngữ khác ra tiếng Việt và ngược lại trong trường hợp có người tham gia tố tụng cạnh tranh không sử dụng được tiếng Việt. Người phiên dịch có thể được Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh yêu cầu để phiên dịch hoặc do bên khiếu nại, bên bị điều tra hoặc người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan lựa chọn hoặc do các bên thỏa thuận lựa chọn nhưng phải được Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh chấp thuận.

   Như vậy người phiên dịch tham gia tố tụng cạnh tranh có thể do các bên thỏa thuận lựa chọn. Tuy nhiên việc lựa chọn người phiên dịch phải được Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh chấp thuận.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn