Các khoản chi không tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ Tập đoàn dầu khí Việt Nam gồm những loại nào?

26/04/2022

Các khoản chi không tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam bao gồm những loại chi phí nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em tên là Lê Văn Duyệt, là sinh viên ngành Kế toán, trường đại học Gia Định. Em hiện đang học môn học về pháp luật trong hoạt động dầu khí. Trong quá trình tìm hiểu về môn học, em gặp nhiều khó khăn trong việc tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực này. Vì vậy, em có vài câu hỏi mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp em. Cụ thể, xin anh/chị Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp cho em biết các khoản chi không tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam bao gồm những loại chi phí nào? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Em xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (thonla***@***)

  • Các khoản chi không tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam quy định tại Khoản 2 Điều 21 Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định 06/2015/NĐ-CP về Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cụ thể như sau:

   Không tính vào chi phí sản xuất kinh doanh các khoản đã có nguồn khác đảm bảo hoặc không liên quan đến sản xuất kinh doanh sau đây:

   a) Chi phí mua sắm xây dựng, lắp đặt tài sản cố định hữu hình, vô hình;

   b) Chi phí lãi vay vốn được tính vào chi phí đầu tư và xây dựng;

   c) Các khoản chi phí khác không liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ; các khoản chi không có chứng từ hợp lệ;

   d) Các khoản tiền phạt về vi phạm pháp luật không mang danh công ty mà do cá nhân gây ra.

   Trên đây là phần tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về các khoản chi không tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam. Để tìm hiểu rõ hơn, vui lòng xem thêm tại Nghị định 06/2015/NĐ-CP

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn