Các lĩnh vực và thời hạn mà người có chức vụ, quyền hạn trong quân đội không được thành lập?

Ngày hỏi:23/05/2022

Các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn trong quân đội không được thành lập? Có được giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh tư nhân hay không? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị.

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Các lĩnh vực mà người có chức vụ, quyền hạn trong quân đội không được thành lập

   Căn cứ Điều 6 Thông tư 80/2021/TT-BQP Người có chức vụ, quyền hạn trong quân đội không được thành lập quy định tại Điều này là người trực tiếp thực hiện công việc tại đơn vị cấp lữ đoàn và tương đương trở lên, thuộc các lĩnh vực như sau:

   1. Kế hoạch và đầu tư, tài chính, kinh tế, trang bị, vật tư, hậu cần, kỹ thuật;

   2. Thanh tra quốc phòng;

   3. Quản lý nghiên cứu đề tài khoa học;

   4. Quản lý ngân hàng trong Quân đội;

   5. Quản lý doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng thành lập hoặc được giao quản lý; người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng quản lý.

   Thời hạn người có chức vụ, quyền hạn trong quân đội không được thành lập

   Căn cứ Điều 7 Thông tư 80/2021/TT-BQP Thời hạn người có chức vụ, quyền hạn trong quân đội không được thành lập như sau:

   1. Trong thời gian 12 tháng, kể từ khi thôi giữ chức vụ, quyền hạn trong các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, người có chức vụ, quyền hạn trong Quân đội công tác thuộc lĩnh vực được quy định tại Điều 6 Thông tư này không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý.

   2. Căn cứ đối tượng thuộc diện quản lý, Cơ quan cán bộ hoặc Cơ quan quân lực chủ trì, phối hợp với Cơ quan thanh tra cùng cấp xác định, tham mưu cho người có thẩm quyền việc áp dụng quy định tại Chương II Thông tư này và ghi trong quyết định thôi giữ chức vụ của người có chức vụ, quyền hạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn