Các trường hợp đình chỉ điều tra vụ việc cạnh tranh theo Luật Cạnh tranh 2018

Theo dõi sự thay đổi của Đình chỉ điều tra vụ việc cạnh tranh
26/04/2022

Tôi đang tìm hiểu về các quy định liên quan đến hoạt động tố tụng cạnh tranh thì nghe có thông tin là Quốc hội đã thông qua một đạo luật mới có quy định về lĩnh vực này, nên tôi lại phải tìm hiểu lại từ đầu, nên cũng rất tiếc nuối vì đã tìm hiểu rất nhiều theo quy định cũ. Nên muốn nhờ các bạn hỗ trợ một phần để giảm tải áp lực. Các bạn có thể hỗ trợ giúp tôi quy định về các trường hợp đình chỉ điều tra vụ việc cạnh tranh theo đạo luật mới được không? Cảm ơn rất nhiều.

  • Theo quy định mới thì Thủ trưởng Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh ra quyết định điều tra vụ việc cạnh tranh trong các trường hợp sau đây:

   - Việc khiếu nại vụ việc cạnh tranh đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật về khiếu nại vụ việc cạnh tranh và không thuộc trường hợp trả lại hồ sơ khiếu nại vụ việc cạnh tranh sau đây:

   + Thời hiệu khiếu nại đã hết;

   + Khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia;

   + Bên khiếu nại không bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định;

   + Bên khiếu nại xin rút hồ sơ khiếu nại.

   - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh trong thời hạn 03 năm kể từ ngày hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh được thực hiện.

   Tuy nhiên, trong quá trình điều tra vụ việc cạnh tranh, Thủ trưởng Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh có thể ra quyết định đình chỉ điều tra vụ việc cạnh tranh khi thuộc các trường hợp nhất định theo quy định của pháp luật.

   Theo đó, theo quy định tại Điều 86 Luật Cạnh tranh 2018 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019) thì Thủ trưởng Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh ra quyết định đình chỉ điều tra vụ việc cạnh tranh trong các trường hợp sau đây:

   - Trong quá trình điều tra không thể thu thập chứng cứ để chứng minh được hành vi vi phạm theo quy định của Luật Cạnh tranh 2018;

   - Bên khiếu nại rút hồ sơ khiếu nại và bên bị điều tra cam kết chấm dứt hành vi bị điều tra, cam kết thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và được Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh chấp thuận;

   - Trường hợp Thủ trưởng Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh ra quyết định điều tra vụ việc cạnh tranh do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh trong thời hạn 03 năm kể từ ngày hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh được thực hiện, bên bị điều tra cam kết chấm dứt hành vi bị điều tra, cam kết thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và được Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh chấp thuận.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn