Cách hạch toán sổ sách, điều chỉnh trên Báo cáo tài chính năm 2016 đối với phần chi phí đã phân bổ hết và đang phân bổ

26/04/2022

Kính Chào lãnh đạo Cục Thuế TP HCM! Tôi đang làm kế toán cho 1 công ty xuất khẩu Thủy sản tại kiên Giang. Đến với cuộc phỏng vấn hôm nay tôi có 2 câu hỏi mong được chị hướng dẫn, giải đáp: 1. Trên số kế toán Công ty tôi có một số công cụ dụng cụ được vào phân bổ chi phí trên số kế toán từ năm 2010 đến năm 2015, một số thì phân bổ từ 2013 đến 2018, nhưng theo tôi được biết thì những khoản chi phí không đồng thời thoả mãn tiêu chuẩn hình thành tài sản cố định thì hạch toán trực tiếp hoặc được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp nhưng không quá 3 năm. Vậy thì phần chi phí đã phân bổ hết và đang phân bổ trong hai trường hợp trên phải làm sao? Xin hướng dẫn chi tiết cách hạch toán sổ sách cũng như điều chỉnh trên Báo cáo tài chính năm 2016? 2. Công ty tôi có thông qua trung gian ở nước ngoài để xuất khẩu do đó phải trả chi phí hoa hồng. Vậy khi chi trả khoản phí này công ty tôi có phải khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân hay không? Nếu có thì tỷ lệ khấu trừ là bao nhiêu? Và tỷ lệ này có khác nhau đối với cá nhân và tổ chức ở nước ngoài không? Xin chân thành cảm ơn! (Thái Thanh My, 33 tuổi, Rạch Giá - Kiên Giang)

  • 1. Theo quy định tại Thông tư 123/2012/TT-BTC: đối với tài sản là công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển... không đáp ứng đủ điều kiện xác định là tài sản cố định (TSCĐ) theo quy định thì chi phí mua tài sản nêu trên được phân bổ dần vào chi phí hoạt động SXKD trong kỳ nhưng tối đa không quá 2 năm.

   Theo quy định tại Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 96/2015/TT-BTC: đối với tài sản là công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển... không đáp ứng đủ điều kiện xác định là tài sản cố định (TSCĐ) theo quy định thì chi phí mua tài sản nêu trên được phân bổ dần vào chi phí hoạt động SXKD trong kỳ nhưng tối đa không quá 3 năm. (Áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014).

   Do vậy, trường hợp công ty của bạn từ năm 2010-2016 đã thực hiện phân bổ công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển không đúng quy định nêu trên thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 5 điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC (nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền chưa công bố quyết định thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp của năm khai bổ sung hồ sơ khai thuế).

   2. Theo quy định tại Thông tư 103/2014/TT-BTC thì đối với khoản tiền hoa hồng do môi giới bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được thực hiện ở nước ngoài (phát sinh và tiêu dùng ngoài Việt Nam) không thuộc đối tượng nộp thuế nhà thầu. Do đó, trong trường hợp này, khi chi trả tiền hoa hồng môi giới bán hàng hóa ở nước ngoài công ty không phải khấu trừ thuế.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn