Chế độ báo cáo nộp bảng tự chấm điểm đến cơ quan đăng ký hợp tác xã chậm nhất là ngày nào?

26/04/2022

Xin chào ban biên tập. Chế độ báo cáo nộp bảng tự chấm điểm đến cơ quan đăng ký hợp tác xã chậm nhất là ngày nào theo quy định mới? Mong ban biên tập giải đáp giúp tôi. Xin cảm ơn.

  • Theo Khoản 1 Điều 9 Thông tư 01/2020/TT-BKHĐT (Có hiệu lực từ 01/04/2020) quy định như sau:

   Chậm nhất vào ngày 15 tháng 12 hàng năm, hợp tác xã nộp bảng tự chấm điểm đến cơ quan đăng ký hợp tác xã theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo Báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã theo mẫu tại Phụ lục I-19 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn