Chính sách phát triển đối với doanh nghiệp xã hội

26/04/2022

Cho mình hỏi nhà nước quy định như thế nào về chính sách phát triển đối với doanh nghiệp xã hội, căn cứ pháp lý?

Cảm ơn!

  • Căn cứ: Nghị định 96/2015/NĐ-CP

   Điều 2 Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định Chính sách phát triển đối với doanh nghiệp xã hội như sau;

   1. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp xã hội có mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng.

   2. Doanh nghiệp xã hội được hưởng các ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật.

   3. Doanh nghiệp xã hội thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ tương ứng đối với từng loại hình doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn